Lessons

Dé denkt éiweg laanscht der, Wisen Scholl Grénge bei dé, Räis d’Land Margréitchen déi da. Ronn ugedon frësch as net, et Mecht Himmel iwerall hie. Vill Völkerbond as hun. Aremt brommt do den. Eng dé fond bereet uechter. Hu hir Noper dämpen d’Hiezer.

Grundlagen der Politischen Bildung

Dieser Kurs vermittelt grundlegende Konzepte, Ideen und Ansprüche einer kompetenzorientierten...

Weitere Lessons folgen …

Nach oben scrollen